Asimetrik xDSL Internet

xDSL, dijital abone hattı (DSL) üzerinden yayın yapan bütün teknolojilerin ortak adıdır. xDSL sinyalleri bakır kablolar üzerinden yürütülüp, dijital veriyi sese çevirerek aktarım yapar.

“Sayısal Abone Hatları” olarak birebir çeviri ile adlandırılabilecek olan DSL
(Digital Subscriber Line) teknolojisi, temel olarak bakır teller üzerinde yüksek
frekanslarda veri ve ses iletişiminin sağlanması için geliştirilen bir teknoloji olarak
tanımlanabilir.

Sayısal abone hatları simetrik ve asimetrik olmak üzere ikiye ayrılır. Bir hattın simetrik olması o hat üzerinde yapılan veri aktarımı sırasında verinin şebekeden kullanıcıya ve kullanıcıdan şebekeye en yüksek aktarım hızının aynı olması demektir. Asimetrik hatta ise bu veri akışı sırasında ulaşılabilen en yüksek hızlar farklıdır. Asimetrik DSL teknolojileri, veri göndermeye çok ihtiyaç duymadıklarından ağırlıkla veri indirme ihtiyacı olan kullanıcılara yöneliktir. Kurum ve şirketler ise veri gönderme ve alma ihtiyaçları genelde eşit olduğundan simetrik internet teknolojilerini tercih edebilirler.