LEY (Lokal Erişim Yedeklemesi)

Lokal Erişim Yedeklemesi Nedir?

Şirketimizce verilen Simetrik ve Asimetrik Metro Ethernet hizmetlerinde asıl bağlantıya ait lokal erişimlerin, asıl bağlantının irtibatlandığı veya farklı santralden F/O kablo ya da Radyo Link (R/L) teçhizatı aracılığıyla asıl bağlantının irtibatlandığı santralden, veya farklı bir santralden yedeklenmesine olanak veren hizmetimizdir.

Olası bir kesintide kısa bir süre içinde IP adresiniz değişmeden yedekleme hizmetine geçiş kendiliğinden yapılır ve hizmet kaybı yaşanmaz.

Bu yöntemle yedeklilik sağlaması için şirketler tarafından satın alınan ve aylık faturalanan 2. bir internet devresine gerek kalmamakta, Kesintisiz Erişim Yedeklemesi hem maliyet hem süreklilik açısından en verimli sistem olma özelliğini taşımaktadır.