Numara Taşıma

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği, 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelik hükmüne göre, numara taşınabilirliği; abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi, bulunduğu fiziksel konumu ve/veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesi anlamına gelmektedir. Bununla birlikte halihazırdaki düzenleme ile abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirebilmesi olarak tanımlanan işletmeci numara taşınabilirliği düzenlenmiştir.

Universal Bilişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş, BTK (Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yetkilendirilen STH (Sabit Telefon Hizmeti) servis sağlayıcısıdır.